Miejsce zakwaterowania:

Best Western Plus Hotel Rzeszów City Center, ul. Generała Mariana Langiewicza 29b, 35-085 Rzeszów

Telefon: 17 850 71 91
Miejsce obrad VII SHE:

Politechnika Rzeszowska Wydział Elektrotechniki i Informatyki, ul. Wincentego Pola 2, 35-021 Rzeszów

Telefon: 17 865 16 88
Organizator VII SHE:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów

Telefon: 17 853 47 22

Jak przejść z Hotelu na miejsce obrad?

Z kim się kontaktować?

Prezes Oddziału Rzeszowskiego
Zbigniew Styczeń
Telefon: 609 144 766
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Bolesław Pałac