Bolesław Pałac

Bolesław Pałac

Przewodniczący

Prezes SEP Oddział Rzeszowski w latach 2010-2018. Wiceprezes Zarządu Głównego SEP w kadencji 2022-2026.

Anna Szlachta

Anna Szlachta

V-ce Przewodnicząca

Profesor w Katedrze Metrologii i Systemów Diagnostycznych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej.

Damian Kicia

Damian Kicia

Członek

Prezes Koła Naukowego Studentów i Absolwentów SEP przy Uniwersytecie Rzeszowskim. Student kierunku Mechatronika.

Andrij Kryżaniwskyj

Andrij Kryżaniwskyj

UA - Członek

Emerytowany zastępca dyrektora Lwowskich miejskich sieci elektrycznych i Naczelnik wydziału technicznego PSA „Lvivobłenergo”. Obecnie specjalista muzeum Historii elektryfikacji ziemi Lwowskiej.

Kazimierz Kamuda

Kazimierz Kamuda

Członek

Adiunkt w Zakładzie Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki na Politechnice Rzeszowskiej.

Katarzyna Micał

Katarzyna Micał

Członek

Kierownik Biura SEP Oddział Rzeszowski.

Zbigniew Styczeń

Zbigniew Styczeń

Honorowy Przewodniczący

Prezes SEP Oddział Rzeszowski.

Lokalizacja

Wskazówki dojazdu do Oddziału Rzeszowskiego

Adres:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Rzeszowski, ul. Kopernika 1, 35-959 Rzeszów